Istoric

Filiala Neamt a Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania.

Scurt istoric

La initiativa conducerii Filalei Iasi a Asociatiei Oamenilor de Stiinta din RomAnia (AOSR) la data de 9 iulie 1985, intr-un cadru festiv, s-au pus bazele Centrului Neamt al AOSR. Infiintarea acestui Centru s-a bazat pe potentialul important de cercetare existent la acea vreme in municipiul Piatra Neamt si judetul Neamt, pe numarul mare de unitati de cercetare si de laboratoare uzinale cu astfel de preocupari in zona si pe realizarile lor deosebite. Crearea acestui inalt for stiintific la Piatra Neamt, menit sa reuneasca si sa puna mai bine in valoare fortele de cercetare prezente in zona a fost opera profesorilor universitari Virgil Focsa (vicepresedinte) si  Marcian Cotrau (secretar stiintific) de la Filiala Iasi si a unui grup format din prof. Amza Saceanu, dr. ec. Susana Geangalau, dr. ing. Gheorghe-Greurus Tepes si dr. med. Costache Andone din partea autoritatilor locale ale judetului Neamt. Grupul de cercetatori care a constituit acest centru numara 42 de membri (fondatori; vezi foto 1) si era format din specialisti (ingineri, chimisti, medici, biologi, economisti, juristi, geografi, istorici, etc) proveniti din unitati economice, de cercetare, medicale, de invatamant, institutii de cultura etc, marea majoritate fiind doctori in stiinta.

Membrii fondatori la sedinta de constituire (9.06.1985)

a Centrului Neamt al AOSR

 

Iata un fragment din „Actul constitutiv” intocmit cu ocazia sedintei de infiintare a Centrului Neamt al AOSR, care ilustreaza atmosfera de incredere, de entuziasm si de angajament care domina acele momente de inceput: „ Intr-un tinut de o glorioasa traditie istorica si care a zamislit sau in care au activat personalitati de prestigiu ale neamului romanesc, constituirea asociatiei noastre este un eveniment care se inscrie in firescul vietii. Oameni cu o reputatie stiintifica recunoscuta, cum sunt Gheorghe Asachi, Ion Ionescu de la Brad, Vasile Conta, Aristide Caradja, G. T. Kirileanu si Constantin Matasa, sau ilustre figuri ale culturii romAnesti, precum Ion Creanga, Mihai Eminescu, Nicolae Grigorescu, C. D. Stahi, Aurel Baesu, Lascar Vorel, certifica deopotriva valorificarea unui trecut bogat in realizari de anvergura nationala si universala, cat si necesitatea de a promova noile valori afirmate in societatea noastra. La dezvoltarea fara seaman a stiintei romAnesti contemporane si-au adus si isi aduc o contributie recunoscuta si specialistii nemteni. Drept care ne-am reunit astazi 9 iulie 1985 spre a fonda Centrul Neamt al Filialei Iasi a Asociatiei Oamenilor de Stiinta din Romania”. Asteptarile  din partea centrului nou creat erau deosebit de mari, asa cum rezulta si din mesajul final al discursului  sustinut cu acel prilej de profesorul Marcian Cotrau: „Cu urarile sincere de VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!, fie ca centrul AOS astazi constituit, sa se muleze biografiei locale, si asa cum Bistrita dintr-un rAu mic – dar repede, a fost transformata intr-o salba de lacuri datatoare de lumina, tot asa si Dv. sa luminati mereu drumul inainte al stiintei si culturii pe plaiurile plaesilor lui Stefan cel Mare”.

Centrul Neamt al AOSR era condus de un Birou format din 9 membri, din care: un presedinte – dr. Gheorghe Tepes; doi vicepresedinti – dr. Costache Andone si dr. Constantin Timirgaziu, un secretar stiintific – dr. Susana Geangalau. Cei 42 de membri ai Centrului activau in cadrul a 8 grupuri (colective) de lucru, fiecare avAnd in frunte un responsabil: 1. Chimie (dr. ing. Savel Matache); 2 Silvicultura, Exploatarea si prelucrarea lemnului, Constructii (dr. ing. Petru Mangeac); 3. Agricultura (dr. ing. C-tin Timirgaziu); 4. Acvacultura (dr. biolog Ionel Miron); 5. Biologie – Geografie (dr. geogr. Ionita Ichim); 6. Stiinte tehnico-economice si juridice (dr. ec. Susana Geangalau); 7. Stiinte medicale (dr. med. Costache Andone); 8. InvatamAnt, cultura, arta (dr. ist. Ionel Marin), (Anexa 2).

Primul presedinte al Centrului Neamt AOSR a fost dr. ing. Gheorghe Tepes, care in 1985 era directorul Combinatului de Fibre si Fire Sintetice de la Savinesti, iar din 1987 si pAna in aprilie 2012, in fruntea centrului si apoi a filialei s-a aflat  dr. med. Costache Andone, caruia i se datoreaza in mare masura pastrarea acestei institutii la Piatra Neamt, si implicarea ei in problemele specifice zonei, prin spiritul de raspundere si devotamentul sau pentru aceasta institutie, prin efortul de a-i face cunoscute realizarile etc. In prezent, activitatea Fil. Neamt a AOSR este condusa de un Birou format din 3 membri: presedinte prof. univ. dr. Gogu Ghiorghita, secretar stiintific CS I dr. Neculai Antohe si membru al Biroului prof. univ. dr. Domnica Ciobanu.

In activitatea filialei Neamt a AOSR se pot distinge 3 etape:

–          1985-1992, cAnd a functionat ca Centru zonal in cadrul Filialei Iasi a Asociatiei Oamenilor de Stiinta din RomAnia;

–          1992-1996, cind a functionat ca Filiala de sine-statatoare  in cadrul AOSR;

–          1996 (cAnd Asociatia s-a transformat in Academie) si pAna in prezent a capatat statutul de Filiala a Academiei Oamenilor de Stiinta din RomAnia.

In 2007, AOSR redobAndeste prin Lege statutul de Academie si redevine for de consacrare asa cum a fost in 1935 (sub numele de Academia de Stiinte din RomAnia), cu un numar limitat de membri titulari, corespondenti si de onoare. Acest moment a impus o selectie riguroasa a membrilor AOSR, potrivit unor criterii de performanta si vizibilitate, stabilite prin lege si prin Regulamentul de functionare. Este momentul care a redus numarul de membri ai filialei Neamt de la 42 la infiintare, 52 dupa un deceniu de activitate si 25 membri in 1996 (cand s-a impus o triere avAnd drept criteriu titlul de doctor in stiinta), la 6 membri titulari (MT), 1 membru corespondent (MC) si un membru asociat (MA) in 2007. In prezent Filiala Neamt AOSR numara 11 membri, din care 6 MT, 1 MC si 4 MA.

Filiala Neamt a AOSR s-a constituit de-a lungul intregii sale existente intr-un centru de coagulare a competentelor in diverse domenii de activitate din judetul Neamt, de emanare si promovare a unor idei si proiecte de ordin stiintific, tehnic, social, cultural, economic etc, de implementare a unor astfel de proiecte, de popularizare a cunostintelor stiintifice in randul maselor prin conferinte de profil, dar si prin mijloacele mass-media, de sprijinire a unor initiative locale in domeniul cresterii economice, al protectiei si valorificarii resurselor de mediu si al dezvoltarii durabile etc. Punerea in practica a acestor obiective strategice s-a realizat prin actiuni  variate si multiple, care au cuprins: simpozioane, conferinte, colocvii si mese rotunde pe diverse teme de actualitate, participarea activa a membrilor AOSR la activitatea unor forumuri si organizatii cu profil economic, social cultural, prin expozitii, lansarea de carti, aniversari omagiale, punerea in valoare a operei unor inaintasi, conferinte de presa etc. Pe langa actiunile proprii desfasurate in cadrul Filialei, imaginea si realizarile ei s-au imbogatit prin activitatea individuala a membrilor filialei in cadrul unitatilor economice si institutiilor de provenienta sau in organisme si societati de profil nationale si internationale. Filiala Neamt AOSR a fost de asemenea partenerul unor institutii si unitati economice de pe raza judetului Neamt in organizarea unor manifestari stiintifice de nivel national. Inca de la infiintarea  ei filiala a avut pe agenda organizarea anuala a doua sesiuni stiintifice proprii, una de primavara si cealalta de toamna, fiecare sesiune punand in discutie tematici de actualitate si de mare interes, sesiuni inter- si pluri-disciplinare la reusita carora alaturi de membrii filialei au contribuit si specialisti din alte institutii din judet si din tara, personalitati din diverse domenii ale stiintei si culturii romAnesti. Aceste reuniuni stiintifice s-au organizat atat la Piatra Neamt (la Sala Consiliului judetean, Aula Muzeului de Istorie, Sala Tapiseriilor de la Muzeul de Arta, salile de conferinta ale Hotelurilor „Ceahlau” si „Central”), cAt si in alte localitati din judet (Pipirig, Durau, Girov, SCDA Secuieni, Statiunea pentru cultura sfeclei de zahar Roman, Varatec etc). Filiala a beneficiat din start si pe tot parcursul celor 27 ani de existenta de auspicii favorabile si de un sprijin sustinut din partea institutiilor si unitatilor economice de unde proveneau membrii ei, pentru ca multi dintre acestia aveau o experienta profesionala si manageriala deosebita, fiind directori, sefi de sectii, de laboratoare de cercetare etc.

Bilantul raportat de Biroul de conducere al Centrului Neamt AOSR la numai 1 an dupa infiintare lui era deosebit de graitor: 107 comunicari si referate prezentate la manifestari stiintifice interne si 3 la reuniuni externe; 29 de conferinte si expuneri pe teme de popularizare a stiintei si culturii; 85 de articole publicate; 2 carti; 54 de brevete de inventie (din care 35 omologate de grupul de Chimie din cadrul Centrului).

Desi era o perioada dificila in a participa la reuniuni stiintifice externe, unii membri ai Centrului reuseau insa sa o faca. Este cazul dr. geograf Ionita Ichim, care in 1986 a fost prezent la doua astfel de reuniuni: la Conferinta de Geomorfologie teoretica de la Aachen (RFG) cu lucrarea „Analiza statistica multivariata in prognoza productiei de aluviuni din bazine hidrografice mici” si la Conferinta organizata de Asociatia internationala de Hidrologie de la Albuquerque, New Mexico, SUA, cu lucrarea „Relatii intre rata afluentei aluviunilor si ordinea de marime a retelei raurilor”.

 

Intalnire dupa 1 an de la infiintarea Centrului Neamt al AOSR

 

Anul 1986 a fost unul bogat in simpozioane si conferinte organizate de membri ai Centrului AOS, Fil. Neamt. A fost organizata de catre Dr. V. Razesu, dr. Gh. Petrila si dr. S. Corneliac „A XIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova, cu tema „Abdomenul acut de la A la…..T”, la care au fost prezenti peste 230 de specialisti. In acelasi an au fost initiate si s-au desfasurat doua noi simpozioane nationale initiate de catre dr. G. Ghiorghita, „Plantele medicinale – realizari si perspective”, cu peste 100 de participanti, si de catre dr. I. Ichim, „Provenienta si efluenta aluviunilor”, cu peste 60 de participanti. Totodata, sun egida Centrului AOS P. Neamt, unii membri ai grupului de Stiinte medicale au organizat conferinta interjudeteana pe tema „Coordonate transdisciplinare in asistenta psihiatrica”, reuniune la care au fost prezenti 185 de participanti. Este anul in care Statiunea de cercetari agricole de la Secuieni implinea 25 de ani de existenta, prilej cu care unul din membrii AOS Neamt, dr. C. Timirgaziu,  a organizat o sesiune stiintifica jubiliara si a publicat  la Editura „Junimea” din Iasi volumul „Cercetari agricole in Moldova”. La data de 18 iulie 1986 s-a sarbatorit un an de existenta a Centrului AOS Neamt, prilej cu care unii dintre membrii Centrului, dar si oaspeti de la alte filiale AOSR, au  sustinut cAteva conferinte interesante, cum ar fi: dr. E. Marcoci – „Padurea si conceptul de conservare si valorificare a ei”; prof. dr. M. Cotrau – „Bioxidul de carbon, o necesitate sau un pericol”; prof. dr. P. Burloiu – „Necesitatea fundamentarii stiintifice a ergonomiei prin legile ei proprii”.  Activitatea Centrului a fost la fel de sustinuta si in anii care au urmat acestui moment aniversar. Spre exemplu, in raportul prezentat de Biroul de conducere la sfarsitul anului 1989 se arata ca membrii Centrului au participat la 20 de manifestari stiintifice, au prezentat 69 de expuneri de popularizare a stiintei, au realizat 14 expozitii, au omologat 24 de brevete de inventie etc. A fost un an bogat si in reuniuni stiintifice organizate sub egida Centrului. S-au desfasurat la Piatra Neamt noi editii ale unora din simpozioanele amintite anterior, dar si altele, pe teme ca: „Stiinta si tehnica – forte ale progresului economic si social” (organizat de catre dr. Susana Geangalau), „Cercetari si tehnologii de vArf in acvacultura intensiva in apele interioare” (organizat de dr. biolog K. Battes), „Interdisciplinaritatea – modalitate inseparabila de a gandi si actiona” (organizat de dr. mat. V. Postolica). S-au organizat si o serie de mese rotunde pe teme de mare actualitate, cum ar fi: „Rolul informaticii in optimizarea procesului informational” (de catre ing. L. Tudor si dr. G. Vladimir); „Posibilitati de determinare si apreciere a nivelului calitativ al organizarii locurilor de munca in industrie” (de catre dr. ec. Susana Geangalau); „Programe de conducere a activitatii de cercetare – proiectare asistata de calculator” (de catre dr. ing.  S. Matache).

Fiecare etapa parcursa de Filiala P. Neamt, fiecare an in parte din cei 27 care s-au scurs de la infiintare, au fost bogati in fapte. Desigur ca intr-o scurta sinteza a activitatii acesteia, cum ne-am propus, nu pot fi redate toate actiunile si evenimentele organizate, toate realizarile membrilor filialei, fapt pentru care vom puncta doar unele dintre acestea. In raportul sustinut de presedintele filialei dr. med. C. Andone, dupa 10 ani de existenta a filialei, se arata ca membrii acesteia au participat in acest interval de timp la peste 160 de reuniuni cu caracter stiintific si cultural si au brevetat cca 70 de inventii (in special in domeniul industrial). La simpozoanele, conferintele si mesele rotunde enumerate deja    s-au adaugat si altele, cum ar fi: Conferinta nationala ORL, Campusul international si interuniversitar pentru mediul inconjurator (desfasurat in mai multe editii la Potoci Neamt, in organizarea prof. dr. Ionel Miron), Sesiunea stiintifica „Petre Andrei – personalitate marcanta a vietii stiintifice romAnesti” (organizata in colaborare cu Clubul UNESCO P. Neamt), simpozionul „Procese de inginerie chimica” (mai multe editii organizate de dr. ing. S. Matache).

Din 1996 a inceput seria congreselor organizate de Asociatia Oamenilor de Stiinta din RomAnia. La primul congres (1996), care a avut tema „Stiinta la sfarsit de mileniu”, au participat cu lucrari si membri ai Filialei P. Neamt: dr. E. Marcoci, dr. I. Caraus, dr. V. Razesu, dr. Elena Ionescu, dr. D. Isachievici, dr. P. Mangeac. La cel  de al II-lea Congres al AOSR (1998), care a avut ca tematica „Dezvoltarea in pragul mileniului III”, alaturi de membrii filialei Neamt prezenti la primul congres, s-au adaugat si dr. C. Andone, dr. Susana Geangalau, dr. I. Miron, prof. dr. G. Ghiorghita, dr. N. Antohe, prof. dr. Domnica Ciobanu, prof. dr. V. Postolica, dr. Felicia Sandescu, dr. C. Timirgaziu – care au prezentat un numar de 13 lucrari. La Congresul al III-lea AOSR (2004), care a avut ca tema „Apa – un miracol” si s-a tinut la Constanta, au fost prezentate de membri ai filialei Neamt un numar de 10 lucrari. A fost momentul in care filiala de la Neamt a primit din partea Conducerii Academiei „Cupa AOSR” pentru intreaga ei activitate. Congresul al IV-lea al AOSR a avut ca tema „Calitatea vietii” si s-a tinut la Timisoara (in 2009), unde au participat 6 membri ai Filialei Piatra Neamt, cu 6 lucrari.

Membrii filialei au participat la numeroase alte manifestari stiintifice nationale, cum ar fi: Lacurile de acumulare din Romania (simpozion organizat in 1995 in colaborare cu Academia Romana la Potoci, Neamt), Congresele Nationale de Farmacie, Congresul international „Biotehnologiile – azi si mAine” (1995), la Conferintele nationale de chimie, de ecologie, la sesiunile anuale ale ASAS, sesiunile anuale ale Societatii RomAne de Biologie celulara, la unele sesiuni stiintifice organizate la Universitatea Al. I. Cuza Iasi, UMF Iasi, Universitatea din Bacau si alte universitati, la sesiunile anuale ale Muzeelor de Naturale sau de Istorie din Piatra Neamt si Bacau,  la sesiunile stiintifice (de primavara si de toamna) organizate de Prezidiul AOSR la Bucuresti, Constanta, Mioveni, Targoviste, Timisoara, Dorna Arini etc.

 

Membri ai Filialei Piatra Neamt la dineul oficial de la Congresul AOSR

organizat in 2009 la Timisoara

 

Membri ai AOSR la una din sesiunile organizate de la Dorna Arini

 

De remarcat prezenta cu lucrari a unora dintre membrii filialei noastre, cum ar fi: I. Ichim, V. Postolica, G. Ghiorghita, Elena Ionescu, K. Battes, N. Antohe, Domnica Ciobanu, Felicia Sandescu, C. Mazareanu etc,  la o serie de congrese, conferinte si simpozioane pe profilul lor de activitate, organizate in strainatate. Enumeram cAteva dintre aceste manifestari stiintifice: Simpozionul international al Polimerilor (Ohio, SUA, 1994), sesiuni anuale ale Societatii Europene pentru folosirea tehnicilor noi in agricultura (ESNA) care au avut loc la Debrecen (Ungaria), Aberdeen (Scotia), Kosice (Slovacia), Iasi (RomAnia), editii ale Congresului International pentru Culturi de Tesuturi si Celule (IAPTC) de la Amsterdam-Olanda (1990), Florenta-Italia (1994) si Ierusalim-Israel (1998), simpozioanele internationale de Fitochimie si Fitoterapie de la Graz si Innsbruck (Austria – 1994 si 1995), Conferinta internationala „Metode si aplicatii in cercetarea operationala” de la Katowice (Polonia, 1997), editiile X-XIV (2001-2009) ale Congresului Panhelenic de Farmacie  de la Atena (Grecia), editiile I-VII ale Conferintei Asociatiei pentru plante medicinale si aromatice din tarile sud-est europene – AMAPSEEC (Arandelovac, Serbia, 2000; editia a II-a, 2002,  Chalkidiki, Grecia, 2002; Nitra, Slovacia, 2004 ; Iasi, RomAnia, 2006; Brno, Cehia, 2008; Antalya, Turcia, 2010; Subotica, Serbia, 2012), la editiile I-VI ale Colocviului franco-romAn de chimie aplicata (COFrRoCA) organizate in RomAnia si Franta in perioada 2000-2012, Conferinta pentru propagarea plantelor ornamentale (editia a 3-a, 2007, Sofia, Bulgaria), Conferinta internationala a catinei, (editia a 3-a, 2007, Quebeq, Canada), Congresul de Biologia Plantelor – FEBS (editia a IX-a, 2008, Helsinki, Finlanda) etc.

De-a lungul celor 27 de ani, membrii filialei Neamt AOSR au publicat sute de articole in reviste de profil din tara si din strainatate, in volumele aparute cu ocazia unor manifestari stiintifice, au omologat zeci de inventii (unele din ele aplicate cu succes in productie), au publicat numeroase carti. Desi numarul membrilor filialei s-a redus sensibil in 2007, activitatea ei a ramas la aceleasi cote inalte, fiind una din institutiile orasului Piatra Neamt si judetului Neamt privite cu mandrie si respect, ale carei realizari de-a lungul existentei au fost reflectate pe larg in presa locala scrisa si video. Notabil este si faptul ca membrii filialei Neamt fac parte din societati stiintifice importante din tara si din strainatate, sunt cooptati in board-ul unor reviste de profil prestigioase, au facut parte din comitetele de program, de organizare sau stiintific ale unor manifestari stiintifice interne si externe, au organizat astfel de manifestari cu caracter national sau international in tara, au primit premii si distinctii academice, diplome de excelenta, de onoare, de recunostinta, medalii ale unor organizatii si institutii, sunt cetateni de onoare ai municipiului Piatra Neamt etc.

In cei 27 de ani Filiala Piatra Neamt AOSR a avut si momente mai speciale, cAnd si-a sarbatorit pe unii dintre membrii sai. Un astfel de moment s-a produs in 1996, cAnd a fost  sarbatorita „doamna acuarelei romanesti” – Iulia Halaucescu, cu ocazia implinirii a 75 de ani, prilej in care s-a organizat o sesiune stiintifica, iar sarbatorita a primit „Diploma de Onoare si placheta de aur a AOSR”, precum si insemnele de cetatean de onoare al municipiului Piatra Neamt. Un moment asemanator a avut loc in 2009 cAnd presedintele filialei, dr. Costache Andone, a implinit frumoasa varsta de 90 de ani, fiind omagiat de colegi pentru contributia la dezvoltarea si implinirile Filialei P. Neamt a AOSR, dar si pentru intreaga sa cariera, calitatea de adevarat cetaten al orasului, omul care si-a pus intreaga viata in folosul obstei, care nu a precupetit nici timp,  nici  efort, nici bani, pentru a pune in opera diverse proiecte, pentru a contribui la dezvoltarea medicinii, stiintei, culturii si sportului in acest tinut cu care aproape s-a confundat.

 

La aniversarea a 75 de ani de viata a pictoritei Iulia Halaucescu (1996),

membru titular AOSR

 

La sarbatorirea a 90 de ani a  Dr. Costache Andone, presedintele Filialei

Piatra Neamt (septembrie 2009)

La aniversarea a 25 de ani de la infiintarea Filialei Neamt a AOSR

La adunarea generala de dare de seama si alegeri de la Secuieni (Neamt)

 din 20 aprilie 2012

 

Un moment extrem de important in viata Filialei P. Neamt – AOSR a fost sarbatorirea in 2010 a 25 de ani de la infiintarea ei. Atunci s-a organizat o sesiune stiintifica jubiliara si o expozitie cu aspecte din activitatea membrilor filialei. La aceasta frumoasa aniversare au participat oaspeti din celelate filiale ale AOSR, reprezentanti ai autoritatilor si a fost onorata de prezenta presedintelui Academiei Oamenilor de Stiinta, prof. dr., G-ral (r) Vasile Candea, cel care inteles menirea noastra aici si a sprijinit permanent dezvoltarea filialei, cresterea implicarii si a contributiei ei la realizarile din aceasta zona a tarii. Probabil ca Filiala AOSR P. Neamt ar fi avut soarta unor filiale din tara, care din diverse motive s-au autodizolvat, daca nu ar fi avut o activitate sustinuta si continua, realizari remarcabile, si daca nu ar beneficiat de sprijinul efectiv al presedintelui AOSR. D-Sa a participat la multe din sesiunile stiintifice si actiunile organizate la Piatra Neamt sau in judetul Neamt, a cunoscut indeaproape  activitatea fiecarui membru din filiala si a filialei in ansamblul ei, apreciind contributia ei pe plan local si national la misiunea si obiectivele AOSR. Ultima data s-a petrecut acest lucru la adunarea generala din 20 aprilie 2012, care a avut loc la SCDA Secuieni (Neamt), adunare care a trecut in revista principalele realizari ale Filialei Piatra Neamt a AOSR in ultimii 4 ani si a ales o noua conducere a ei pentru urmatorii 4 ani, adunare urmata de o sesiune stiintifica (la care au participat si alti specialisti) in cadrul careia au fost primiti 3 noi membri asociati si in care s-au prezentat o serie de comunicari stiintifice interesante. Sunt premize ca activitatea filialei sa situeze si pe viitor la nivelul asteptarilor Prezidiului AOSR, ca ea sa continue sa fie o institutie respectabila, importanta, implicata in toate problemele stiintei si culturii din zona.

 

 

 

Presedinte Filiala Piatra Neamt a AOSR,

Prof. univ. dr. Gogu Ghiorghita

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *